Lokale festivaler

Østnorsk filmsenters mandat er å utvikle en regional filmkultur. Vi bidrar gjennom filmstøtte, bransjeutvikling og tiltak for barn og unge, men også gjennom å gi støtte til visningsarenaer der filmene møter publikum i regionen. Under finner du en kort omtale av noen av de lokale festivalene vi har samarbeidet med. Ønsker du å søke støtte til et arena for visning av regional film, ta kontakt med filmsenteret for en samtale. 

Movies on War, Elverum

Movies on War er viet film om fred og forsoning, krig og konflikt. Filmene i programmet dekker hele spekteret av væpnede konflikter uansett geografi, og gir innblikk i sosiale bevegelser, kulturelle begivenheter, folkelig opprør og politisk endring, både i fortid og nåtid. Siden filmmediets spede begynnelse har filmskapere utnyttet filmens språk til refleksjon over verdens kriger og konflikter.

Les mer
Amandus Lillehammer internasjonale studentfilmfestival

Festivalen er Norges største og viktigste filmfestival og konkurranse for unge filmskapere og filmstudenter. Festivalen arrangeres årlig på Lillehammer, og samler filmskapere og filmelskere fra hele Norden til visninger, seminarer, verksteder og inspirerende møter mellom filmbransje, filmstudenter og filminteressert ungdom. Amandus har 3 aldersspesifikke kategorier: Amandus junior for ungdommer under 16 årAmandus ung for ungdommer mellom 16-20 år og Amandus student for studenter på høgskoler og universiteter.

Les mer
Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim

Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim er Norges største filmfestival for fjellfilmer. Alt fra naturfilmer, dokumentarer og spillefilmer til kortfilmer, ekstremsportfilmer og TVserier blir vist på Fjellfilmfestivalen, sammen med inspirerende foredrag fra ekspedisjonsfarere og friluftsfolk fra hele verden.

Les mer
R.E.D. Internasjonale Film festifval

RIFF eller R.E.D International Film Festival er en festival for deg som elsker bevegelse, musikk og dans. Festivalen er lokalisert ved en koselig gård som skuer ut over Einavatnet, dermed er settingen satt for både en idyllisk og innholdsrik begivenhet. RIFF har ambisjoner til å bli en arena for kvalitetsfilmer og en platform for verksteder og samtaler.

Les mer