Ung Film

De regionale filmsentrene er viktige støttespillere for kompetanseutviklingen blant barn og unge, og fungerer som regionale ressurssentre for denne målgruppen. Østnorsk filmsenter samarbeider med aktører innenfor bredderekrutteringen, men satser selv mest på en spissing av kompetansen blant unge filmskapere og spillutviklere.
Målgruppe

Det finnes mange måter å utvikle talentet sitt på i regionen: Ved å delta i Filmbussen, DKS, UKM og i lokale medieverksteder dekkes behovet for en breddeorientert satsing innafor film.

Vi kan være en ressurs for deg som ønsker å gå videre og lære mer om film og spill. Er du 16 år eller eldre og brenner for å lære mer om film, lage film og fortelle visuelt? Er du student og lurer på hvordan å etablere seg i regionen etter at studiene er ferdige? Er du i etableringsfasen og mangler kontakt til bransjen? Ta kontakt med oss!

Hva gjør vi?

Østnorsk filmsenter er en aktiv samarbeidspartner for ulike enkeltpersoner, organisasjoner, festivaler og bedrifter som driver med filmopplæring. Vi har et godt etablert nettverk av dyktige filmskapere som holder kurs og workshops om de viktigste temaene knyttet mot en filmproduksjon. Vi støtter enkelte prosjekter som sikter til å heve kompetansen og forståelsen for visuelle fortellinger. Østnorsk filmsenter vedlikeholder nettverket av unge filmskapere fra regionen og gir dem mulighet til å delta på møteplasser med den profesjonelle bransjen.  

Østnorsk filmsenter lyser ut stipender til reise og deltakelse på ulike workshops der det er aktuelt. Vi har et godt etablert samarbeid med de andre regionale filmsentrene, med medieverksteder, og workshoparrangører i Europa.

Vår støtteordning for unge filmskapere

Ung-Film stipend

Våre workshops og nettverksarrangementer

Vi legger til rette for workshops og samarbeider med aktører som driver med filmopplæring, filmfestival og internasjonale arrangementer.

Vi er også tilgjengelig for deg som ønsker å orientere seg om muligheter for å lage film i regionen.

Talent Link North

Hvert år møtes en delegasjon på 6 unge
filmskapere fra 3 land (Norge(Innlandet), Nord-Tyskland og Danmark) på en av de største filmfestivalene for nordisk film utenfor Skandinavia: Nordiske Filmdager i Lübeck.
Her møter deltakerne nordiske filmskapere, besøker filmworkshops, ser mye på nordisk film, har møter med lokale produsenter, deltar i fester og mottakelser og danner en tett gruppe med fokus på egne prosjekter og utveksling.

Er du 18 år eller eldre og har erfaring fra
minst ett kortfilmprosjekt (fiksjon eller dokumentar, ulike roller)?
Send en kort forklaring på engelsk til maria@ostnorskfilm.no om hvorfor du ønsker å være med til Lübeck, legg ved en kjapp CV og en weblink til en filmproduksjon som du har vært involvert i.

Talent Link North er et samarbeid mellom Østnorsk Filmsenter, Filmwerkstatt Kiel, Filmværksted Odense og Filmværksted Aarhus. Vi legger ut aktuell informasjon om Talent Link North på vår nettside og vår Facebookside.

Lån filmutstyr hos oss

Det er gratis å låne utstyr fra Østnorsk filmsenter! Vi har 3 kamerapakker som består av kamera, stativ, lydbom og mikrofon. Vi har én redigeringsmaskin.

Utstyret lånes ut til både unge filmskapere og kursvirksomhet. Ta kontakt med Maria Kluge.

Studere film i Norge

Ønsker du å studere film, men vet ikke helt hvor du skal begynne å lete? Her finner du en oversikt over norske skoler som tilbyr filmutdanning.

Den norske filmskolen på Lillehammer
Den norske filmskolen er lokalisert på Lillehammer, og er norges nasjonale filmutdanning. Skolen tilbyr et treårig løp, hvor du kan utdanne deg innen sju forskjellige fagfunksjoner: manus, regi, produsent, foto, lyd, klipp og produksjonsdesign. Skolen tilbyr nå også en kunstfaglig master innen film, fjernsyn og nye medier.

TV-Fag v/Høgskolen i Lillehammer - Bachelor i dokumentar (Foto og Regi)
Høgskolen i Lillehammer tilbyr et treårig bachelorforløp i dokumentarfilmproduksjon. I tillegg tilbyr avdeligen for TV-fag bachelorgrader innen flerkameraproduksjon, produksjons- og prosjektledelse, lyd og filmmusikkkomposisjon.

Westerdals ACT
Westerdals ACT ligger i Oslo, og tilbyr et bachelorforløp i Film og Tv. I løpet av utdanningsperioden spesialiserer du deg innen for enten manus, regi, produsent, klipp, foto, film og tv-lyd eller som film og tv-kreatør.

Nordland Kunst og Filmfagskole
Nordland Kunst og Filmfagskole er lokalisert i Lofoten, og tilbyr en toårig fagutdanning innen kunst og film. Mange bruker denne utdannelsen til å få seg en god og stødig kompetanse til å søke høyere utdanning, for eksempel ved Den Norske Filmskolen.

Høgskolen i Volda
Høgskolen i Volda tilbyr blant annet utdanninger innen Dokumentar, Journalistikk og Animasjon. Studiet er praktisk-teoretisk og spenner seg ut over seks semester.

Norges Kreative Høyskole
NKH tilbyr en toårig filmutdanning i Trondheim, Oslo og Bergen, med mulighet for bachelorgrad i utlandet.

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen tilbyr en 3-årig bachelorutdanning i film- og tv-produksjon, med en god blanding av teori og praksis.

NOROFF
Noroff tilbyr en 2-årig fagskole innen filmproduksjon, hvor målet er å omsette teori til praksis. Du kan spesialisere deg innen foto, regi, klipp, manus eller produsentrollen.

NSKIBachelor i regi
Oslobaserte NSKI Høyskole tilbyr en 3-årig bachelorutdanning i regi med fokus på film og tv. Utdanningen er praktisk rettet og foregår i små klasser med tett oppfølging. Du lærer å fortelle filmatiske historier og får erfare alle sider ved film og tv-produksjon. Utdanningen har tett samarbeid med skolens skuespillerutdanning.

NTNU: Film- og videoproduksjon
Hvordan vil du engasjere publikum med din film? Dette praktisk-teoretiske studiet passer for deg som vil utfolde deg kreativt og som vil utvikle deg som audiovisuell forteller. Du får lære hvordan filmatiske virkemiddel brukes til å skape film- og videoproduksjoner som både kan være underholdende, provoserende, inspirerende, informerende, rørende og mye annet. Du lærer videre moderne produksjonsteknikk og om de sentrale prosessene fra du har en idé til du presenterer et ferdig sluttprodukt.

OsloMet: Filmkunst 1 & 2
OsloMet tilbyr toårig utdannelse innen kunstfilm og dokumentarfilm. Studiet er basert på praktisk filmproduksjon med profesjonelt utstyr. Studentene lager egne filmer, ikke som gruppearbeid. Det er intensiv personlig oppfølging på hvert prosjekt. Studentene lager to eller tre filmer i året. Det er små kull.

Gå på Folkehøgskole? Det finnes mange Folkehøgskoler som tilbyr film

Studere spillutvikling i Norge

Høgskolen i InnlandetBachelor i animasjon og digital kunst, Bachelor i spillteknologi og simulering, Add-on Programme i Augmented Reality and VR
Høgskolen i Innlandet og Spillskolen tilbyr studier innen animasjon og spill. Som student på Hamar vil du kunne ta del av et unikt spillmiljø som er i vekst, der Hamar Game Collective har etablert seg som en ledende spillutviklingsklynge i Norge.

NTNU
(Gjøvik): Spillprogrammering - Bachelor
På Spillprogrammering - Bachelor vil du få den generelle IT-kompetansen som karakteriserer enhver dyktig programmerer. Du vil også ha en helhetlig forståelse for de IT-omgivelser et spill skal fungere innen, alt fra maskinvareforståelse og datanettverk, til fokus på sluttbrukerne.

NOROFF (Kristiansand): Interaktive medier – Spill
Dette bachelorstudiet fokuserer på underholdningsteknologier og kreative næringer som et kompetansefelt. Det kan brukes på flere områder, blant annet grensesnitt- og interaksjonsdesign, digitale spill, og animasjon. Studiet gir relevant kunnskap om digitale underholdningssystemer som kreves innen ordinære og uavhengige bransjer og næringer. Etter studiet kan du blant annet jobbe i spill- og animasjonsbransjen, eller opprette ditt eget spillselskap.

Nord Universitet (Steinkjer): Spill og opplevelsesteknologi – Årsstudium
I årsstudiet Spill og opplevelsesteknologi lærer du å utvikle digitalt innhold i form av opplæring, opplevelser og underholdning for ulike brukergrupper. Det digitale innholdet presenteres via mobiltelefon, nettsteder eller på spesielle enheter i opplevelsessentra.

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Oslo): Spilldesign
Som student ved bachelorprogrammet i spilldesign lærer du å designe og skape spill. Det er du som bestemmer hvordan spilleren opplever spillet. Som spilldesigner har du ansvar for spillets konsept, regler, mekanismer og historiefortelling. Gjennom studiet jobber du med reelle prosjekter hvor du designer og utvikler både deler av spill og komplette spill. Verktøyene du bruker er de samme som bransjen til enhver tid benytter.

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Oslo): Spillprogrammering  
Drømmer du om å lage spill? Har du lyst til å drive med programmering? Vil du ta et studium hvor du faktisk får lage spill? Da kan spillprogrammering ved Westerdals Oslo ACT være bachelorprogrammet for deg. Westerdals gir deg kompetansen du trenger for å lage avanserte systemer gjennom en skreddersydd kombinasjon av systemprogrammering, matematikk og 3D-programmering.

Film i Innlandet - linksamling

Arrangører av filmworkshops:
Turnéorganisasjonen for Hedmark
Den kulturelle skolesekken Oppland
StoreP - Online filmverksted for grupper og skoler
Småp - Online tutorial
Visningsarenaer:
Amandusfestivalen – årlig filmfestival og konkurranse for unge filmskapere og studenter fra hele Norden
UKM
Popcorn filmfest - Gjøvik
Grønnskjerm
Finansiering:
Trafo.no – Støtteordning for unge kunstnere
Frifond
Sparebankstiftelsen – støtter ulike kulturtiltak
Frilynt – filmskole og støtteordninger
Film og spill i media:
Montages - filmtidsskrift online
Rushprint
Z - tidsskrift
Gamasutra
Cartoon Brew

Er lista ufullstendig? Tipps oss!