BAM! 2019 - et symposium om film, spill, TV

BAM! 2019 er et symposium arrangert av forskergruppen BAM! - Bransjestudier i audiovisuelle medier ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi på Høgskolen i Innlandet.

20. september 2019

BAM! 2019
Dato: 18. og 19. november 2019
Sted: Hamar
Tema: Små og uavhengige mediebedrifter

Det er gratis å delta på symposiet, men middagen vil ha en egenandel.

Meld deg på her!

For den første utgaven av symposiet har vi valgt å rette fokus mot de små og uavhengige bedriftene. Disse utgjør en viktig del av film- TV og spillbransjene men sliter med problemstillinger særlig knyttet til økonomi og distribusjon. Samtidig ligger det en forestilling om at de små og uavhengige bedriftene har større kreativ og kunstnerisk frihet og de står for viktig innovasjon.
Symposiet tar for seg ulike aspekter ved produksjon og sirkulasjon av film, tv, spill og nærliggende medier. Disse bransjene har de siste ti årene hatt en økende grad av konvergens i uttrykk og bransjestrukturer. Inntoget av digital teknologi og fokus på interaktive opplevelser har gjort at markeder, opplevelser og produksjonsformer nærmer seg hverandre.

Key-note speakers:

Kristine Jørgensen
Kristine Jørgensen er en ledende norsk spillforsker. Hun er interessert i brukerorienterte perspektiver og har forsket blant annet på hvordan spillere opplever lyd i dataspill, og grenseflater og interaksjon i spill.Hun har også en interesse for produksjons- og bransjestudier og har i den sammenheng forsket på den norske spillbransjen blant annet gjennom sitt arbeid i det nordiske forskernettverket Gamework.

Johan Kaos
Johan Kaos er en av få norske regissører og produsenter som har lyktes med selvfinansiert spillefilm på kino. I tillegg til spillefilmen " Pornopung" fra 2013 som han selv skrev og regisserte har han også produsert den uavhengige kinofilmen " Bambieffekten" (2011) og vært eksekutiv produsent for " Benjamin Falck og dødsdolken" som har premiere høsten 2019.Han startet og drev det uavhengige produksjonsselskapet Feil Film i 8 år og har i tillegg vært spillanmelder for Level Up på VGTV. Johan har en mastergrad i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer.

Mer info om symposiet