Berlinale Talents 2019 - nettverk og kompetanse

Bygg nettverk og kompetanse med filmskapere fra hele verden under Berlinalen.

21. august 2018

Hvert år under Berlin International Filmfestival samler Berlinale Talents 300 utvalgte filmskapere med ulik faglig bakgrunn fra hele verden for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og lære mer om prosjektutvikling, andre kulturer, og om filmen som kulturelt og økonomisk produkt.

Berlinale Talents blir i 2019 arrangert 9.-14. februar i nærheten av festivalområdet og European Film Market og er vertskap for en rekke arrangementer med Berlinalens gjester og kjente filmskapere. 

Målgruppen er filmskapere tidlig i karrieren. 2019 er for øvrig er spesielt viktig år for norsk film i Tyskland, da Norge er Country in Focus, og arrangørene har uttrykt et tydelig ønske om flere søkere fra Norge.

Du må søke om plass direkte til Berlinale Talents.

Masterclasser og debatter
Berlinale Talents består av blant annet Summit-programmet, som er masterclasses og paneldebatter med internasjonalt anerkjente filmarbeidere (regissører, produsenter, produksjonsdesignere, skuespillere, klippere etc) innenfor ulike fagfelt. Disse deler sine erfaringer og sine kunstneriske visjoner. I tillegg kommer Project Labs; Doc Station, Talent Project Market, Script Station, Short film Station og seksjonene under Studios; Camera Studio, Editing Studio, Production Design Studio m.fl.

Kursdato: 9.-14. februar 2019 
Kursavgift: Ingen, du dekker deler av dine egne reiseutgifter.
Søknadsfrist: 3. september 2018

Les flere detaljer og søk om plass via hjemmesiden til Berlinale Talents.

NFI utlyser inntil ti stipender for norske deltagere som blir valgt ut.
Dersom du blir valgt ut og er profesjonell fagarbeider innenfor audiovisuell produksjon, kan du søke om reisestipend på inntil 5000 kroner for å dekke utgifter til reise og opphold som ikke dekkes av arrangør, les mer her. NFI kan tildele inntil 10 slike stipend til Berlinale Talents 2019.