Film og spill til Den kulturelle skolesekken

Nå er DKS-portalen åpen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2022/23. Frist er 1. oktober.

30. august 2021

DKS
Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever (6-19 år) i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne og kunst- og kulturproduksjonene elevene møter, speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Hvem og hva
Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Frist
Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. oktober. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.


DKS for utøvereLes mer om forslagsprosessen og behandlingstid
Film i DKSLes mer om film i DKS
Meld inn forslag: Logg inn i DKS-portalen

Tips: Her finner du svar på  Ofte stilte spørsmål