FILMKOMMISJONÆR - 50% STILLING

Liker du film? Vil du være med å selge og markedsføre Innlandet og Trøndelag som filmlokasjon? Er du utadvendt, tillitsvekkende, offensiv og kan tenke deg å jobbe nasjonalt og internasjonalt?

22. mars 2018

Da kan du være den rette for Midgard Film Commission Norway på Lillehammer.

Østnorsk filmsenter AS har i oppgave å styrke den audiovisuelle bransjen i Hedmark og Oppland. Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en god faglig og kunstnerisk utvikling av den profesjonelle bransjen. Østnorsk filmsenters hovedoppgaver er å gi tilskudd til spill, kort- og dokumentarfilm, drive bransjeutvikling og talentutvikling i audiovisuell sektor, samt tilby filmtiltak for barn og unge.

Østnorsk filmsenter ble stiftet i 2007 og eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Senteret har to ansatte og mottar for tiden et årlig tilskudd på drøye 4 millioner kroner fra Kulturdepartementet, som fordeles til utvikling og produksjon av film- og spillprosjekter i Hedmark og Oppland.

Østnorsk Filmsenter har tett samarbeid med filmfondet Filminvest, som i tillegg til våre to fylker har Trøndelag som nedslagsfelt og virkeområde. I fellesskap har de to selskapene vært avgjørende for fremveksten av en bærekraftig filmnæring i Innlandet. Fra 2018 vil disse tre fylkene samarbeide om en felles filmkommisjon.

MIDGARD FILM COMMISSION NORWAY

Midgard Film Commission Norway (MFCN) har sitt hovedkontor i Trondheim, der den ledes av en filmkommisjonær i 100% stilling. Kommisjonen utvides i år med en 50% prosjektstilling i Innlandet, med kontor på Lillehammer. Kommisjonen vil få som hovedoppgave å markedsføre Hedmark, Oppland og Trøndelag som en attraktiv storregion for nasjonale og internasjonale filmproduksjoner. MFCN bygger videre på Trøndelags filmkommisjon som i 10 år har fungert som en del av den ordinære driften i Midtnorsk filmsenter. Høsten 2017 skiftet filmkommisjonen navn fra Mid Nordic Film Commission til Midgard Film Commission Norway. Stillingen som filmkommisjonær inngår i et treårig prosjekt ved Østnorsk filmsenter. På sikt er hensikten å gjøre filmkommisjonen til en permanent ordning også i Innlandet.

STILLINGSBESKRIVELSE

Fylkene Hedmark og Oppland utgjør en av landets 6 filmregioner med eget filmsenter. Ved siden av å være det nasjonale tyngdepunktet for audiovisuell utdanning, med Den Norske Filmskolen og ulike retninger innen høyere TV- og spillutdanning, har Innlandet en audiovisuell bransje som gjør seg stadig sterkere gjeldende nasjonalt og internasjonalt. Både film- og tv-produksjon og spillutvikling er prioriterte satsningsområder på kulturfeltet.

Et uttrykt mål for filmkommisjonen er å tilby infrastruktur og fagkompetanse som gjør Innlandet til et attraktivt produksjons- og innspillingssted for film og TV. Dette målet ønsker Østnorsk filmsenter å oppnå sammen med Midtnorsk Filmsenter i Trondheim, gjennom aktivt arbeid med Midgard Film Commission Norway. Trøndelag har gjennom ti år med kommisjonsvirksomhet bygget solid kompetanse og nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Opprettelsen av en filmkommisjonsfunksjon er en viktig del av denne satsingen. Stillingen er i første omgang en 50 % prosjektstilling på to og et halvt år, med sikte på å etablere en permanent kommisjonsfunksjon. Den som ansettes får i stor grad mulighet til å utforme stillingen som Innlandets filmkommisjonær og vil være operativ fra ansettelsestidspunktet.

Arbeidsoppgaver
-      Aktivt selge og markedsføre Innlandet som innspillings- og produksjonssted for film og tv.
-      Bistå norske og internasjonale filminnspillinger i Hedmark og Oppland.
-      Utgjøre et team sammen med daglig leder av Midgard Film Commission Norway med sikte på å selge og  markedsføre storregionen Hedmark, Oppland og Trøndelag som et velegnet sted for filminnspilling.
-      Praktisk tilrettelegging og koordinering mellom filmprodusenter, kommunale etater og andre offentlige og private virksomheter. 
-      Å være samarbeidspartner for de øvrige regionale og den nasjonale filmkommisjonen i arbeidet med å trekke internasjonale film- og TV-produksjoner til Norge.

Kvalifikasjoner
-      Relevant utdanning. 
-      Internasjonal orientering, og gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.
-      Praktisk orientering. 
-      Kunnskap om filmbransjen, gjerne erfaring fra produksjon.
-      Kunnskap om og interesse for Hedmark og Oppland sine fasiliteter og tilbud som innspillingssted for film og drama.

Personlige egenskaper
-      Et sterkt engasjement og ønske om å utforme filmkommisjonen . 
-      Høy arbeidskapasitet.
-      Gode samarbeids- og kontaktskapende egenskaper.
-      Ha pågangsmot og evne til å finne gode og praktiske løsninger.
-      Initiativrik og selvstendig.
-      Personlig egnethet vil være avgjørende.
-      Evne til å snakke foran små og store forsamlinger, på norsk og engelsk.

Vi tilbyr
-      Varierte oppgaver med mulighet til å bygge opp filmkommisjon i Innlandet.
-       Pensjonsavtale.
-       Fleksitid.
-       Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner, 50% stilling.
-       Tiltredelse 1. august 2018.
-       Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
-       Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidssted
Lillehammer

Kontaktinformasjon
Terje Nilsen, daglig leder Østnorsk filmsenter
Mobil: 909 97 033
Mail: terje@ostnorskfilm.no

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til post@ostnorskfilm.no innen 20. april 2018.