Filmkommisjonær på plass fra 1.august

Velkommen til Berit Rødstøl!

14. mai 2018

Berit Rødstøl f.1979 er fra 1.august ansatt som filmkommisjonær hos Østnorsk filmsenter. Hun har fått en 50 prosent prosjektstilling i to og et halvt år. Sammen med Kjersti Greger fra Midtnorsk filmsenter, skal Berit drive Midgard Film Commission Norway. De skal markedsføre attraktive lokasjoner i de tre fylkene Hedmark, Oppland og Trøndelag, for nasjonale og internasjonale filminnspillinger.

Berit har bred bakgrunn fra kommunikasjon, markedsføring, reiseliv og film/TV. Hun er opprinnelig fra Bjorli, bor i Moss og er nå på flyttefot til Lillehammer-området. I tillegg til at hun har jobbet i NRK, Den norske turistforening, Dramatikkens Hus, Vikingskipsmuseet og Teatret Vårt, skriver hun bøker. I Berit får regionen en utadvendt, strategisk og kreativ ambassadør.

Hva er en filmkommisjon?
Et uttrykt mål for filmkommisjonen er å tilby infrastruktur og fagkompetanse som gjør Innlandet til et attraktivt produksjons- og innspillingssted for film og TV.

Kommisjonæren skal aktivt selge og markedsføre Innlandet som innspillings- og produksjonssted for film og tv. Hun må også bistå norske og internasjonale filminnspillinger som besøker området. Oppgaver kan bestå av tilrettelegging og koordinering mellom filmprodusenter, kommunale etater og andre offentlige og private virksomheter. Kommisjonæren må også arbeide med å trekke internasjonale film- og TV-produksjoner til Norge, sammen med andre regionale filmkommisjoner og den nasjonale filmkommisjonen.

Prosjektet er finansiert av Hedmark og Oppland fylkeskommuner.