FILMTALENT INNLANDET

Et talentutviklingsprogram for film- og TV talenter i regi av Fabelaktiv i samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark

30. mars 2020

Gjennom et samarbeid mellom Talent Norge, Sparebankstiftelsen Hedmark og Fabelaktiv vil firefilm- og TV-talenter få en unik mulighet til å delta i et talentprogram over 18 måneder – frasommeren 2020 og ut 2021. I løpet av 10 samlinger og workshops med mentorer og eksperter,deltagelse på nasjonale og internasjonale festivaler, og tilhold i Fabelaktivs miljø på Hamar, vil talentene få konkret innblikk i prosjektutvikling fra idé til produksjonsbeslutning. I programmet vildet fokuseres på innhold rettet mot barn og ungdom.

Vi setter sammen et team med manusforfatter, regissør, produksjonsdesigner og produsent.Talenter med base i Hedmark-regionen oppfordres til å søke. Søknadsfristen er satt til 15. mai 2020. Se mer på www.fabelaktiv.no/filmtalent

«Vi i Fabelaktiv ønsker å knytte til oss unge talenter over tid, med et brennende ønske om å fortelle gode historier, uavhengig av hva slags format de vil fortelle dem i. Med Fabelaktivs ressurser til rådighet skal unge filmskapere utvikle seg, lære mer om bransjen og få sjansen til å oppleve den fra innsiden», forteller prosjektsjef og produsent i Fabelaktiv, Arild Halvorsen.

Som et av de eldste produksjonsselskapene i Norge har Fabelaktiv nådd ut til et stort og mangfoldig publikum med alt fra underholdningsserier, dramaer, dokumentarer og podkaster. Fabelaktiv har vært ledende i Norden på innhold for barn og ungdom i en årrekke. Hovedfokus i utviklingsarbeidet skal derfor være å produsere innhold for denne målgruppen.

«Fabelaktiv har siden midten av 90-tallet jobbet med innhold for barn og ungdom, og blir fremdeles ansett som et av selskapene i Norden som leverer mest av denne type innhold. En slik posisjon ønsker vi å ha også i fremtiden, gjerne med hjelp av unge filmskapere som ser uendelige muligheter og som virkelig har lyst til å lage gode historier for denne målgruppen», forteller Halvorsen.

Talentprogrammet skal samle fire talenter i et arbeidsfellesskap, som til sammen utgjør e?n manusforfatter, e?n regissør, e?n produksjonsdesigner og e?n produsent. Fire mentorer skal følge opp hvert sitt talent, og det vil avholdes workshoper og samlinger med veiledning fra eksterne bidragsytere og utenlandske eksperter. Deltakerne skal bli skolert inn i en verden der ma?lgruppetenking er helt sentralt, og mengden prosjekter pa? den internasjonale arenaen er enorm.

Stikkord:
Oppstart sommer 2020
Varighet til jul 2021
10 samlinger med mentorer og eksperter
Deltakelse på festivaler(nasjonale og internasjonale)
Teamsamarbeid
Tilhold i Fabelaktivs miljø på Hamar

Om deg:
Du brenner for denne muligheten!
Du er en motivert lagspiller.
Du har minimum fullført videregående skole. 
Det settes ingen øvre aldersgrense for deltagelse.

Søknad:
Send søknad til talent@fabelaktiv.no innen 15.mai 2020.
Beskriv bakgrunn og motivasjon, og hvilken rolle i prosjektet du søker om (manus, regi, produksjonsdesign eller produsent). 
Vi oppfordrer spesielt talenter med tilknytning til Hedmark/ Innlandet om å søke. Teamet vil i hovedsak ha tilhold i Fabelaktivs miljø på Hamar.