Kollisjon pitcheforum

Nå har vi åpnet påmeldingen til pitchekonkurransen! Vinn 50 000,- til ditt neste musikkvideo- prosjekt!

2. oktober 2018

Nå har vi åpnet påmeldingen til pitchekonkurransen! Vi har gjort det veldig enkelt å melde seg på. Det er gratis og krever bare et minimum av info om prosjektet ditt. Både filmskapere og artister/musikere kan søke, sammen eller alene. Men filmskaper og musikere som søker sammen vil bli prioritert siden vi ønsker å stimulere til mer samarbeid mellom bransjene.

Det blir også foredrag og paneldebatter, denne gangen med fokus på finansiering, så selv om du ikke skal pitche vil dette også bli en god arena for inspirasjon og et sted å knytte nye kontakter.

Artist og/eller filmskaper må ha tilknytning (bosatt eller virke) til et av fylkene som Viken og Østnorsk filmsenter rår over. For å motta penger, må søker ha tilgang på et foretak med næringskode for visuelle medier. Derfor vil bidrag som er samarbeidsprosjekter mellom musiker og filmskaper bli prioritert. Prosjektet kan ha finansiering fra andre steder som plateselskap, fond eller private midler. Men det er ikke et kriterium å ha finansiering fra andre steder. Størrelsen på artist og erfaringen til regissøren er ikke viktig. De innsendte bidragene vil bli vurdert ut i fra kunstnerisk kvalitet på idé og gjennomføringsevnen til søker/søkerne.  Alle søknader blir vurdert av en forhåndsjury. 12 søkere vil bli plukket ut og få muligheten til å pitche 30.November i Drammen.

Tolv prosjekter vil bli valgt ut og invitert for å pitch sitt prosjekt til juryen 30.November i Drammen. Påmeldingsfrist 26.november, påmeldingsskjema finner du her: 
https://kollisjon.events/paamelding/