Koronainformasjon

Som ledd i den nasjonale dugnaden for å bekjempe Koronaviruset holder Østnorsk Filmsenter sitt kontor i Filmbanken på Lillehammer stengt, i første omgang fram til 1. april.

16. mars 2020

Prosjektkoordinator Maria Kluge og daglig leder Terje Nilsen vil imidlertid være tilgjengelig både på mail og telefon, og holde hjulene i gang fra hjemmekontor. Det samme vil også gjelde for kommisjonær i Midgard Film Commission Norway, Anja Manou Hellem.

Vi vil opprettholde driften så godt det lar seg gjøre, men må dessverre avlyse eller utsette alle planlagte arrangementer og reiser med flere deltagere til festivaler og markeder. Dette vil blant annet ramme «All for the boys» - en workshop for unge filmskapere, manusworkshopen på Lesbos i mai og med stor sannsynlighet også fellesreisen til Prix Jeunesse i München i juni. På grunn av den usikre situasjonen avventer vi også med å lyse ut nye kurs og program.

Tilskudd
Vi vet at mange av dere som har prosjekter i utvikling og produksjon vil bli påvirket av situasjonen. Unntakstilstanden vi opplever vil ramme planlagt virksomhet, noe som innebærer endringer, utsettelser og avlysninger. Som tilskuddsmottakere skal dere i minst mulig grad rammes av dette. Dere vil få beholde de tilskudd det er gitt tilsagn om. Vi ber imidlertid om gode oppdateringer. Endringer som må gjøres på grunn av den ekstraordinære situasjonen skal rapporteres til oss. Alle berørte prosjekter skal oppdateres med relevant informasjon og justerte planer i Filmsøk. Vi vil ha en raus holdning til søknader om utsettelser og endringer i prosjektene.

Norsk Filminstitutt la ut følgende informasjon før helgen: https://www.nfi.no/aktuelt/2020/viktig-informasjon-til-tilskuddsmottakere-angaende-koronasituasjonen

Reisetilskudd
Arrangementer man søker om reisetilskudd til fremover kan bli avlyst på kort varsel pga. smittefare. Inntil situasjonen blir mer avklart og annen informasjon gis, gjør vi oppmerksom på at reiser vi normalt gir støtte til må gjøres til egen kostnad og på eget ansvar.

Ellers er dette spesielle dager for oss alle og det er trist å se at mange arrangementer som det er jobbet hardt for å utvikle nå avlyses. Men, noen gjenoppstår også digitalt som feks Amandusfestivalen og CPH:DOX.

Vi gjør også oppmerksom på følgende:
Dersom noen i bransjen har prosjekter i produksjon eller utvikling med distributører og TV-kanaler, så er man pliktig til å sende over tiltak og beredskapsplaner og informere om konsekvenser. Jeg vet at de fleste endringer vil bli møtt med stor forståelse, men regelen bør være: det er bedre å informere en gang for mye enn en gang for lite.

Det er tøffe tider, men vi får stå sammen i stormen og ri han av. I krisetider har folk behov for samlende tiltak, som gode filmer og spill. Viruset kan stoppe mye, men kreativiteten skal det ikke få ødelegge.

Ha det godt, ta vare på hverandre og stå på!

Beste hilsener fra Maria og Terje

Maria:   maria@ostnorskfilm.no     469 13 682
Terje:    terje@ostnorskfilm.no       909 97 033