ØnF UNG: Utlysning Ung Film Stipend

Ung-Film stipend deles ut til lavbudsjetts kortfilm, musikkvideo, fiksjon eller dokumentar, laget i Hedmark eller Oppland. Du kan søke om inntil 15 000 kroner.

13. august 2019

Sitter du på en veldig god filmidé? Det kribler i magen og i fingrene, og du har fått venner og bekjente med på prosjektet? Dere har allerede planlagt innspillingen? Men dere mangler penger?
Da burde du søke oss om å få tildelt innen kr 15.000,-! Søknadsfrist: 30. september

Filmen må være klar for produksjon og stipendet skal benyttes til å dekke eksterne produksjonskostnader. Formålet med stipendet er å gi filmskaperne mulighet til å utvikle seg som filmfortellere. Stipendet må ha vesentlig betydning for realiseringen av prosjektet.

Hva kan det søkes tilskudd til:
Produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og musikkvideo – herunder: 
– leie av utstyr 
– honorar til profesjonelle skuespillere og fagfunksjoner, f. eks. fotograf eller klipper 
– produksjonskostnader (som catering, leie av location, transport osv.)

Hvem kan søke: 
Søker må være bosatt i Oppland eller Hedmark fylke. Støtten kan kun gis til enkeltpersoner. Den som søker må ha hovedansvar for filmprosjektet. Følgende kan søke:  
- Filmskapere fra og med videregående-alder og inntil to år etter endt fagskole- og/eller høyskoleutdanning. Filmskapere under utdanning kan søke dersom filmen ikke er en del av utdanningen og dersom de er knyttet til en filmprodusent fra den regionale filmbransjen. 
- Søkere som ikke har profesjonell erfaring eller har filmutdanning fra fagskole og/eller høyskole
- Østnorsk filmsenter støtter primært filmskapere med bostedsadresse i Hedmark eller Oppland 
- Dersom søker har et foretak må dette være registrert i regionen

Hvordan søke: 
Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk.no. Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien STIPEND. Velg ”aktiviteter for barn og unge” som kategori og legg ved dokumentene beskrevet nedenfor. Skriv ”Ung-Film Stipend” i feltet som er merket med ”Angi type stipend”. 

Hva skal med i søknaden: 
- Generell prosjektinformasjon: type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søkerne, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig kontaktperson med fødselsnummer). 
- Prosjektbeskrivelse som inkluderer: 
• synopsis/idéskisse eller manus 
• Premiss/elevator pitch på 25 ord 
• beskrivelse av hvorfor du ønsker å lage filmen Ubeskrivelse av hvordan du ser for deg å gjennomføre produksjonen 

- Budsjett (inkl. beskrivelse av hva tilskuddsbeløpet fra Ung-Film stipendet skal brukes til) 
- Fremdriftsplan (inkl. milepæler og sluttdato) 
- Dokumentasjon på rettigheter for utnyttelsen av verket (rettighet til å lage film av manuset)
- Beskrivelse av søker
Man kan også med fordel vedlegge arbeidsprøver (på tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi linker til web-sider hvor eventuelt audiovisuelt materiell ligger tilgjengelig, samt nødvendige passord 
- Vi leser ikke manus over 15 sider

Utbetaling av stipend:
Stipendet utbetales i to rater: Rate 1 ved godkjenning av tilskuddsbrevet og Rate 2 på bakgrunn av en kort rapport om bruken av stipendet og kopi av kvitteringer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Østnorsk Filmsenter skal motta kopi av den ferdige filmen og det skal framgå i rulleteksten at filmen er støttet av Østnorsk Filmsenter.