NORDOC

NORDOC 2022 har valgt produsenter! Fra vår region deltar Lillian Løvseth.

11. januar 2022

NORDOC er en workshop med 3 samlinger gjennom 2022 og med mål om å utvikle dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå.
Under samlingene vil deltakerne få tilgang til et panel av eksperter, workshops og undervisning for å hjelpe deltakende produsenter å utvikle både seg selv og sitt prosjekt. Målet er at prosjektene produsenten har med seg skal være klare for internasjonale salgsarenaer ved slutt på siste samling.

Gruppeleder for alle samlingene: Mikael Ostrup

Workshopen er delt inn i tre deler som blir avholdt i tre ulike regioner følgende datoer:

Samling 1: Idé og prosjektutvikling – finne filmens DNA
7-9 feb. – Innlandet, ekspert: Iikka Vehkalatti
Samling 2: Produksjon, co-produksjon og finansiering
15-17 aug. – Vestland, ekspert: Ove Rishøj Jensen
Samling 3: Pitch, salg, møte med en salgsagent og kontrakt
7-9 nov. – Rogaland, ekspert: Gitte Hansen

Deltakere og prosjekter for dette kullet:

Østnorsk filmsenter:
Produsent: Lilian Løvseth
Produksjonsselskap: Smallville Films
Prosjektnavn: HEKTA

Vestnorsk filmsenter:
Produsent: Marie Helene Høyberg
Produksjonsselskap: Cynergi Film & TV
Prosjekt: BEKYMRINGSFRI

Produsent: Vegard Lund Bergheim
Produksjonsselskap: Screen Story 
Prosjekt: WARFUN

Filmkraft:
Produsent: Siw Angell-OlsenProduksjons
selskap Tallfilm
Prosjekt: MIN FANTASIVENN

Produsent: Søren Sussemiehl Jensen
Produksjonsselskap: Goodtime Stavanger
Prosjekt: SYLVIA RAPHAEL

Midtnorsk filmsenter:
Produsent: Mari Nilsen Neira
Produksjonsselskap: Herstory
Prosjektnavn: KAMPEN PÅ SKINNE

NORDOC arrangeres av Filmkraft i samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Østnorsk Filmsenter og prosjektet er finansiert av Norsk Filminstitutt, Utenriksdepartementet, Rogaland Fylkeskommune, Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Østnorsk filmsenter.