Ny ordning for tilskudd til spill

Ved søknadsfrist 15. februar skal vi ta imot spill-søknader. Men vedtak vil ikke bli gjort før ordningen er notifisert.

4. februar 2021

Vår tilskuddsordning for spill er hjemlet i ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. 

Ordningen er ennå ikke notifisert hos ESA, og forskriften er derfor ikke fastsatt. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i ordningen når endelig forskrift blir fastsatt. Vedtak vil heller ikke bli gjort før ordningen er notifisert.

Les foreløpig utkast til forskrift her.

Uansett tar vi imot spillsøknader til søknadsfrist 15. februar. Vi ber om forståelse dersom behandlingstiden strekker seg. 

Ny mal fra NFI:
NFI har laget ny mal til budsjettering, likviditet og prosjektregnskap. Vi ønsker å motta budsjetter laget med denne malen.
Du kan finne malen her.

Klikk her for mer informasjon om krav til søknad, vilkår og frister for tilskuddsordningen for spill.