Ny ordning for tilskudd til spill

Ny forskrift for spill er nå notert i Lovdata.

4. februar 2021

Vår tilskuddsordning for spill er hjemlet i ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. 

Les forskriften før du søker.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til utvikling av et bredt og variert tilbud av norske spill innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Ordningen skal fremme spill som kulturuttrykk, og bidra til at det utvikles originale og nyskapende spill som holder høy kunstnerisk eller innholdsmessig kvalitet.
Ordningen skal stimulere til at spillene når et stort publikum, både nasjonalt og internasjonalt, og bidra til at barn og unge får tilgang til spill på norsk.

Ny mal fra NFI:
NFI har laget ny mal til budsjettering, likviditet og prosjektregnskap. Vi ønsker å motta budsjetter laget med denne malen.
Du kan finne malen her.

Klikk her for mer informasjon om krav til søknad, vilkår og frister for tilskuddsordningen for spill.