Nye styremedlemmer i Østnorsk filmsenter

Catharina Bøhler og Ole Kristian Hedemann inn i filmsenterets styre.

15. juni 2021

Catharina Due Bøhler og Ole Kristian Hedemann ble på generalforsamlingen den 20. mai valgt inn som nye styremedlemmer.
Catharina er daglig leder i Spillutviklingsselskapet Sarepta Studio AS på Hamar, mens Ole, som i tillegg til 30 års fartstid fra NRK, er professor i TV-fag på Høgskolen i Innlandet.
Vi takker de avtroppende medlemmene Vigdis Lian og Jens-Uwe Korten for uvurderlig innsats i styret gjennom mange år.