PANGSTART

Nytt år - nye muligheter. Også i 2022 skal vi dele ut 15 stipender på inntil 25.000 kroner hver. Tilskuddet skal gå til tidlig prosjektutvikling. Dette skal stimulere til nye ideer og prosjekter.

11. januar 2022

Hensikten er å tidligst mulig frigjøre den energien som finnes hos programskapere som sitter med en ny brilliant idé, eller venter på sjansen til å fortelle en spennende og aktuell historie.

Tilskuddet skal brukes til å forme ideen til en klar og tydelig prosjektbeskrivelse, der vi ser omrisset av ferdig film/spill, og presenteres for refleksjoner rundt videre prosjektutvikling, distribusjon og markedspotensial. Tilskuddet skal gi rom for avklaring av rettigheter og intensjonsavtaler med sentrale medvirkende.

Tilskuddet kan søkes av regionale filmskapere- og spillutviklere registrert i vårt bransjeregister og med godkjent næringskode i Brønnøysundregisteret.

Krav til søknad: det må søkes via vår søknadsportal RegPortal. Søknaden skal inneholde en presentasjon av ideen på en A4-side, et enkelt budsjett for utviklingsfasen, oversikt over deltagere i utviklingsprosessen og de første tanker om distribusjon.

Vi vil prioritere prosjekter som både har et stort kunstnerisk og/eller markedsmessig potensial, er nyskapende, dristige og har en tydelig form- og uttrykksmessig ambisjon.

Hvordan søke? Opprett en bruker på regportal.no. Så velger du støtteordningen PANGSTART og laster opp alle dokumentene du blir bedt om. Det tar vanligvis en uke for å få svar på søknaden.