Pitchekonkurranse

Movies on War støtter den beste idéen til en spillefilm eller kinodokumentar med temaet fred og forsoning, krig og konflikt med 100 000 kr!

26. september 2018

Vinn 100 000 kr til ditt filmprosjekt!

Sparebank1 Østlandet støtter Movies on War med 100 000 kr som gis til manusutvikling for en film eller TV-serie. Filmen/serien kan være fiksjon eller dokumentar, den kan være kort eller lang. Den skal omhandle temaer som krig og konflikt, fred og forsoning.

Kriterier

- Konkurransen er åpen for norske manusforfattere. Manusforfattere som er forhindret fra selv å presentere prosjektet, kan la seg representere av stedfortreder. 
- Tematikken skal være knyttet til Movies on War sitt virkefelt. Ideen må værerelatert til krig og konflikt, fred og forsoning. Vi vil gjerne ha bidrag som utvider perspektivene og forståelsen avkrig og konsekvensene av krig.
- Prosjektet, enten det er fiksjon eller dokumentar, skal være tenkt i langfilm/kortfilm ellerserie-format. Det er en styrke, men ikke en forutsetning, om en produsenter tilknyttet prosjektet.

Hvordan foregår konkurransen?
Pitchen vil foregå på dagtid torsdag 15. november 2018 i Elverum kulturhus. Hvert prosjekt får 7,5 minutter til å presentere ideen. Presentasjonen kan inneholde muntlig fremlegg, filmklipp og annet som utdyper ideen. Juryen, som består av representanter fra filmbransjen, har deretter 7,5 minutter til å stille spørsmål. Vinneren kåres på grunnlag av pitchen. Juryen vurderer prosjektet ut fra originalitet, faglig styrke, gjennomførbarhet, og relevans. Premien på kr 100 000 er gitt av Sparebank1 Østlandet og skal benyttes tilutvikling av manus. For dokumentarfilmer er prosjektutvikling likestilt medmanusutvikling. Kunngjøring av vinneren skjer på åpningen av Movies on War torsdag kveld 15. november i Storstua, Elverum kulturhus. Den ferdige filmen/serien skal kunne vises vederlagsfritt på Movies on War. 

Påmelding
Send inn en kort prosjektbeskrivelse på maksimalt 400 ord – én A4-side – innen fredag 2. november til post@moviesonwar.no . Emnefelt: Pitch “arbeidstittel og manusforfatter”. Movies on War velger deretter ut de beste ideene som får framføre sin pitch foran en egen jury. Alle som melder seg på vil bli kontaktet innen en uke etter påmeldingsfristen.
De får da beskjed om de er valgt ut til selve konkurransen, eller om de må bearbeide ideen ytterligere.