Prioriteringer og økte tilskuddsrammer

På styremøte 22. februar i Østnorsk filmsenter ble det vedtatt vesentlige prioriteringer i forkant av søknadsrunde 2-2021, samt generelle endringer i tilskuddsrammene for produksjonstilskudd til filmproduksjoner og utviklingstilskudd til spillutvikling.

16. mars 2021

På grunn av restriksjoner og hindringer som følge av Korona-pandemien, har vi i 2020 valgt å gi tilskudd til en langt større andel søknader om utviklingsstøtte enn til produksjon Vi ønsker å få disse utviklingsprosjektene ut i produksjon. Derfor ble følgene vedtak gjort:

1. Til søknadsrunde 2-2021, med frist 1. juni, vil Østnorsk filmsenter prioritere søknader om produksjonstilskudd til filmproduksjoner.  

2. For filmprosjekter av spesielt høy kunstnerisk kvalitet, og/eller stort publikumsmessig potensiale og/eller internasjonale ambisjoner heves øvre tilskuddsramme for produksjonstilskudd til 600 000 kroner. Vedtak om tilskudd ut over 200 000 kroner fattes av styret i Østnorsk filmsenter.  

3. For spill av spesielt høy kunstnerisk kvalitet, og/eller stort markedspotensial heves øvre tilskuddsramme for utviklingstilskudd til 600 000 kroner. Utviklingstilskudd utover 200 000 kroner kan kun søkes én gang, og vedtak om slike tilskudd fattes av styret i Østnorsk filmsenter.  


For utviklingstilskudd til filmprosjekter gjelder de samme rammer og regler som tidligere.