RegPortal

Nytt år - nytt søknadssystem!

22. desember 2020

Østnorsk filmsenter går i 2021 over til en ny søknadsportal, RegPortal, i likhet med de andre filmsentrene og filmfondene. Filmsøk.no, er nå stengt, men åpne saker fra Filmsøk vil være tilgjengelige i det nye systemet. RegPortal vil ha samme brukergrensesnitt som NFI sitt søknadssystem, de av dere som har vært innom der vil kjenne seg igjen.

Østnorsk filmsenter åpner RegPortal 15. januar. Årets første søknadsfrist er 15. februar. Her kan det søkes om utviklings- og produksjonstilskudd for kortfilm, dokumentarfilm (og -serie) samt spill. Østnorsk filmsenter åpner RegPortal for anmodninger fra 15. januar.

Vi oppfordrer dere til å registrere dere i det nye systemet og gjøre dere kjent med det i god tid før dere skal sende inn  søknader og anmodninger. Legg merke til at det er daglig leder som må registrere selskapet. Systemet godkjenner kun søknader utført av  personen som står oppført under organisasjonen i Brønnøysund. Daglig leder kan deretter legge til flere ansatte

Ta kontakt med koordinator Maria Kluge ved spørsmål om RegPortal fra 15. januar.