Siste frist for utbetalinger

Siste frist for å sende inn utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon er onsdag 7. juli.

15. juni 2021

Dette gjelder for alle rater av utvikling- og produksjonstilskudd, samt anmodninger for utbetalinger av stipend eller andre tilskudd.

Husk, neste søknadsfrist er 15. oktober 2021.

Østnorsk filmsenter ønsker en riktig god sommer!