Østnorsk filmsenters personvernerklæring

Din tillit er viktig for oss og Østnorsk filmsenter er opptatt av å ivareta ditt personvern. Her kan du lese om hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

9. august 2018

Vi lagrer informasjon om våre påmeldte til ulike arrangementer, mottagere av nyhetsbrev samt legger vi ut kontaktinformasjon på vårt bransjeregister.

Deltakelse på arrangementer i regi av Østnorsk filmsenter
Når du melder deg på arrangementer hos oss ber vi deg om å fylle inn fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer og firmanavn i et skjema på våre nettsider. Vi lagrer denne informasjonen sikkert og bruker den til å informere deg om kurset. Denne informasjonen deles ikke videre til andre instanser. Når du har deltatt på et arrangement eller utviklingsprogram i regi av Østnorsk filmsenter, vil ditt navn og/eller firmanavn kunne publiseres på våre nettsider og i vår årlige rapportering til våre eierfylker og/eller Norsk filminstitutt.

Bruk av bilder/video fra våre arrangementer
Vi tar bilder/video på våre arrangementer til bruk på egne nettsider, sosiale medier og rapportering til eiere og Norsk filminstitutt. Dersom du ikke ønsker å være med på bildet/videoen, er det viktig at vi får beskjed om dette når du melder deg på. Det vil være mulig å krysse av for dette når du melder deg på arrangementer hos oss.

Nyhetsbrev
Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Østnorsk filmsenter, kan du melde deg av ved å benytte deg av «unsubscribe-knappen» i et av nyhetsbrevene du har mottatt fra oss.

Bransjeregister
Når du melder deg på i vårt bransjeregister, ber vi deg å fylle inn fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer og firmanavn, din nettside, fagområde og sjanger samt en kort beskrivelse av din bakgrunn i et skjema på våre nettsider. Informasjon og kontaktopplysninger om deg publiseres på våre nettsider i ”Bransjeregisteret”. Her vil det være mulig å bli oppsøkt etter fagfunksjon eller (firma)navn. Vær var på å ikke legge ut sensitive personopplysninger om deg. Det er enkelt å melde seg ut av Bransjeregisteret: Dersom du ikke lenger ønsker å være oppført i Bransjeregisteret, ta kontakt med prosjektkoordinator Maria Kluge som fungerer som filmsenterets personvernombud.

Alle har mulighet til å få sin informasjon slettet
Dersom du IKKE ønsker at vi oppbevarer dine personopplysninger så kontakt oss på maria@ostnorskfilm.no Vi vil da slette dine data så raskt som mulig etter at du tar kontakt, og senest innen 30 dager så lenge dette ikke er i konflikt med arkiv- og/eller forvaltningsloven. Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, vil de bli slettet etter bruk.

Filmsøk.no
Dersom du søker Østnorsk filmsenter om stipend, tilskudd eller deltakelse i et utviklingsprogram via filmsøk.no vil informasjonen du sender inn bli arkivert i denne databasen. Vi vil benytte informasjonen til å behandle din søknad og kontakte deg ved behov. Informasjonen lagres i tråd med arkiv- og forvaltningsloven. Les mer om dette på filmsøk.no