Tidlig støtte til prosjektutvikling

Østnorsk Filmsenter innfører fra starten av 2019 en ny tilskuddsordning, der vi fortløpende kan gi utviklingstilskudd til film- og spillprosjekter i en tidlig fase. I 2019 vil det bli gitt inntil 10 slike utviklingstilskudd, hver på 25 000 kroner.

4. januar 2019

Hensikten er å tidligst mulig frigjøre den energien som finnes hos programskapere som sitter med en ny brilliant idé, eller venter på sjansen til å fortelle en spennende og aktuell historie.

Tilskuddet skal brukes til å forme ideen til en klar og tydelig prosjektbeskrivelse, der vi ser omrisset av ferdig film/spill, og presenteres for refleksjoner rundt videre prosjektutvikling, distribusjon og markedspotensial. Tilskuddet skal gi rom for avklaring av rettigheter og intensjonsavtaler med sentrale medvirkende.

Tilskuddet kan søkes av regionale filmskapere- og spillutviklere registrert i vårt bransjeregister og med godkjent næringskode i Brønnøysundregisteret.

Krav til søknad: det må søkes via vår søknadsportal filmsøk.no. Søknaden skal inneholde en presentasjon av ideen på en A4-side, et enkelt budsjett for utviklingsfasen, oversikt over deltagere i utviklingsprosessen og de første tanker om distribusjon.

Vi vil prioritere prosjekter som både har et stort kunstnerisk og/eller markedsmessig potensial, er nyskapende, dristige og har en tydelig form- og uttrykksmessig ambisjon.


Hvordan søke?
Du søker via å opprette en bruker på RegPortal.no. Så velger du kategorien Pangstart. Det tar vanligvis en uke for å få svar på søknaden.