Utvidelse av tilskuddsordning for kort animasjon

Tilskudd til utvikling av animasjonsfilm kan nå gis to ganger, dersom andre utviklingsfase innebærer produksjon av animatic.

19. januar 2022

Utvidelsen er gjort på bakgrunn av en vurdering der vi ser at animasjon har utvidet behov i et utviklingsløp med flere økonomisk krevende faser. 
Det vil nå være mulig å søke denne ordningen fra og med neste søknadsrunde 15. Februar