VIKTIG MELDING TIL ALLE SØKERE

Viktig informasjon om overgang til ny søknadsportal og årets siste frister for å søke midler og å anmode om rater.

10. november 2020

Siste frist for å søke tilskudd i 2020 er 1. desember.

Sist frist for å anmode om rateutbetaling i 2020 er 9. desember.

Nytt SØKNADSPORTAL åpner: 4. januar 2021.


Alle regionale filmsentre og fond skal over til samme søknadssystem som NFI bruker.

Østnorsk filmsenter stenger derfor ned muligheten til å sende inn søknader via Filmsøk fra og med 2. desember. 
Åpne saker vil bli overført til nytt system. 
Alle søknader i Filmsøk fra 2. desember vil bli avvist.

Planen er å  åpne behandlingen av søknader via nytt søknadssystem 4. januar og at man kan anmode i den nye portalen fra mandag 11. januar, med forbehold om at disse datoene vil kunne endres.

Vi ber om tålmodighet i overgangen til ny søknadsportal, og skal gjøre vårt beste for at overgangen går så sømløst som mulig.

Ta kontakt med daglig leder Terje Nilsen ved spørsmål om frister og overgangen.