Workshop for dokumentarister på Lesbos

Vi inviterer til en ukes workshop i Hellas, der temaet er «Dokumentarfilmens DNA». Østnorsk filmsenter tilbyr plass til 2 dokumentarteam fra Innlandet under årets workshop på Metochi.

11. mars 2019

WORKSHOP FOR DOKUMENTARISTER PÅ LESBOS, 16.- 23. juni 2019

Sørnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter og Østnorsk filmsenter har gleden av å invitere til en ukes workshop i Hellas, der temaet er «Dokumentarfilmens DNA». Østnorsk filmsenter tilbyr plass til 2 dokumentarteam fra Innlandet under årets workshop på Metochi.

Workshopen er et tilbud til to team bestående av regissør og produsent. Teamene må søke med et dokumentarprosjekt som er i utvikling. Workshopen tar sikte på å bidra til å hente fram det fulle potensialet av ideen, og bidra til utvikling moe et nivå der det har mulighet for å lykkes i ulike nasjonale og internasjonale finansieringsfora. Vi skal bo og arbeide på et vakkert, gammelt kloster som er gjort om til kurssted.

KURSLEDERE
Våre filmfaglige mentorer har spesialkompetanse i dokumentarproduksjon - på innhold, dramaturgi, visuelt språk, intervjuteknikk og hva det kreves av prosjekter for å nå helt opp til et internasjonalt nivå. Følgende tre er med:

Stine Skaret   Produsent i Stray Dog Productions AS, konsulent for Midtnorsk filmsenter og dramaturg for Viken filmsenter. Hun har også bakgrunn som dokumentarkonsulent i NFI, samtr over 20 års erfaring som produsent for nasjonale og internasjonale dokumentarer.

Aslaug Holm 
Regissør, fotograf, klipper, dramaturg i Fenris film. En av landets mest anerkjente foto-regissører innen dokumentarfilm. Har regissert et titall filmer og fotografert mer enn 50 produksjoner siden 1990, flere av dem prisbelønnet.

Jon Bang Carlsen  Regissør og forfatter som har fornyet dansk dokumentarfilm gjennom sitt dynamiske, personlige billedspråk og sin utradisjonelle iscenesettelse av virkeligheten.

Mentorene vil bidra både som forelesere, veiledere og instruktører. Med utgangspunkt i egne erfaringer og arbeider skal de legge opp for oppgaver til deltakerne som omhandler blant annet intervjuteknikk, utarbeidelse av visuelt materiale til prosjektet og portrettering av mennesker.

KURSINNHOLD   
Målet for workshopen er å spisse både prosjektet og prosjektbeskrivelsen dokumentarteamene har søkt seg inn med. Det jobbes både i gruppen, på individuell basis og samtalebasert i en og en møter. Etter en første presentasjon av prosjektene vil vi blant annet se nærmere på tema, fortellingsform og format, prosjektets omfang og hvordan å løfte prosjektet overfor finansiører. Vi belyser treatment, manus, produsent- og reginotater og jobber med å lage realistiske finansieringsplaner.
Praktiske øvelser i løpet av workshopen vil komplettere tilbudet.

METOCHI
Kursstedet Metochi ligger plassert i idylliske omgivelser inne på øya, Stedet har egen spisesal, der dyktige lokale kvinner tilbereder og serverer smakfull, kortreist mat. Det vil bli arrangert noen utflukter og daglige turer til stranden i siestaen.

HVEM KAN DELTA?   
Kurset er beregnet på team bestående av regissører og produsenter fra den regionale filmbransjen som jobber med dokumentarfilm. Vi setter som krav at søkerne må ha laget minst 1 dokumentarfilm. Dere skal velge et aktuelt prosjekt som dere ønsker å fordype dere mer igjennom workshopen. Til søknaden legges det ved en prosjektbeskrivelse som også inneholder tanker om finansiering og distribusjon.
Vi vil tilstrebe en god kjønnsbalanse på kurset.

SØKNAD OG PRAKTISK INFO

Flyreise og opphold inkl. tre daglige måltider for alle deltagerne dekkes av ditt regionale filmsenter. Dere må dekke reisen til og fra flyplass i Norge. Påmeldingen er bindende, da navnet på flybillettene ikke kan endres.
Hvis man velger å trekke seg og ikke kan framvise gyldig legeattest, må man erstatte flybilletten selv.

Søknadsfrist er 1. april 2019
Send prosjektbeskrivelse, CV for både regissør og produsent og kort søknad med begrunnelse, motivasjon og hvilke videre planer/prosjekter dere har fremover - til terje@ostnorskfilm.no