Østnorsk filmsenters logo

Dersom et prosjekt som har fått tilskudd fra Østnorsk filmsenter fører frem til en ferdig film, skal Østnorsk filmsenter krediteres med logo på produksjonens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med filmens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere.
Logoformater

Logo-filer for Østnorsk Filmsenter finnes i disse utgavene:

• liten i .jpg format
• medium i .jpg format
• medium i .jpg format svart/hvitt
• høy oppløsning vektorgrafikk .ai format

Last ned her