Om Østnorsk filmsenter

Østnorsk filmsenter skal i samarbeid med det regionale filmfondet Filminvest søke å styrke filmproduksjonen og filmmiljøet i regionen. Du finner oss i Filmbanken på Stortorget 1 sentralt i Lillehammer, samlokalisert med småbedriftsnettverket LILLYWOOD.
Daglig leder er Terje Nilsen. 
Vårt arbeid

Østnorsk filmsenters hovedoppgaver er å gi tilskudd til kort- og dokumentarfilm og å drive bransjeutvikling innen film og spill samt tilby filmtiltak for barn og unge. Vi samarbeider med institusjoner som Amandusfestivalen, Movies on War, kinoene i Lillehammer og Hamar samt den regionale film- og spill-bransjen.

Østnorsk filmsenter mottar for tiden et årlig tilskudd på 5 millioner kroner fra Kulturdepartementet til deles ut til de nevnte tiltakene. I tillegg får vi driftsmidler og et mindre tilskudd til prosjekter fra våre eiere. 

Innlandet har et godt utgangspunkt for kompetanseutvikling fordi regionen har nasjonale utdannelser i film og tv fag, spillutvikling og teknisk personale. Østnorsk filmsenter er også i kontinuerlig dialog med det øvrige filmfaglige nettverket i Norge som Norsk filminstitutt. Vi er medlem i FilmReg som er organisasjonen for norske filmsenter og filmfond. 

Østnorsk filmsenter strekker seg dessuten også mot internasjonale prosjekter og har allerede et godt kompetansenettverk utenfor Norge.

Eiere

Gausdal kommune
Lillehammer kommune
Øyer kommune
Innlandet fylkeskommune

Styret

Tove Gulbrandsen
Odal Næringshage - styreleder

Vigdis Lian
Frilans, direktør ved NFI 2002-2008

Anne Cathrine Morseth
Innovasjon Norge

Terje Gloppen
Hamar kulturhus

Øivind Pedersen
Lillehammer kommune

Jens Uwe Korten
Høgskolen i Lillehammer

Årsrapport 2016

Du kan laste ned Årsberetningen for Østnorsk filmsenter for 2016 her.

Les mer