Signs and symbols

2012

Denne kortfilmen vil bruke Årstads timelaps opptak sammen med en dramatisering over sporet "Signs & signals" fra musiker Kristin Fjellseth.

Regi, Manus og Produsent: Inger Christine Årstad